Przyroda okolic Jaślisk


Znajdziesz na tej podstronie wszelkie informacje, jakie udało nam się zebrać na temat przyrody i środowiska naturalnego Jaślisk. Jest to niewątpliwie jeden z ciekawszych tematów dla badaczy tamtych miejsc. Właśnie w okolicach Przełęczy Dukielskiej nakładają się dwie strefy przyrodnicze - karpatów wschodnich i zachodnich. Warunki hipsometryczne omawianej okolicy - największe obniżenie w łuku Karpat - powodują z jednej strony wkraczanie na ten teren bardzo wielu ciepłolubnych roślin z południa, z drugiej zaś strony powodują dysjunkcję wielu gatunków górskich występujących w częściach polskich beskidów. Temu olbrzymiemu bogactwu flory towarzyszy równie bogaty świat fauny. Omawiany region zawdzięcza to bliskości Bieszczadów. W okolicach Jasiela występuje nawet niedźwiedź brunatny.Ukształtowanie terenu
Geologia regionu
Gleby
Roślinność
Zwierzyna
Jaśliski Park Krajobrazowy
Jaskinie na Cergowej
Rezerwat "Źródliska Jasiółki"
Rezerwat "Przełom Jasiółki"
Rezerwat "Kamień nad Jaśliskami"