Wisłoczek


Wisłoczek to istniejąca po dziś dzień mała wioska, położona nad potokiem o tej samej nazwie, będącym, jak owa nazwa wskazuje, dopływem rzeki Wisłok.Historia:
Osadę zwaną dzisiaj Wisłoczkiem, założono w roku 1400 na prawie niemieckim pod nazwą Międzyrzecze. Zasadźcami byli bracia Paweł i Piotr z Węgier. Pierwotna nazwa pochodziła stąd, że wieś leżała między dolinami rzek Tabor i Wisłok. W 1512 roku właściciel wsi, szlachcic Ferenc Kulczycki, przeniósł ją na prawo wołoskie. Czarną kartą w dziejach histori wsi był rok 1673, kiedy to po najeździe wojsk Rakoczego i morowej zarazie osada liczyła zaledwie 18 domostw.
Dzisiejsza nazwa wsi pochodzi z wieku XVIII, kiedy to w Wisłoczku stała stara cerkiew (nie mamy o niej żadnych informacji), będąca siedzibą parochii. W 1785 roku Wisłoczek liczył 659 mieszkańców. W roku 1818 wzniesiono we wsi nową, drewnianą, orientowaną, cerkiew (na miejscu starej) pod wezwaniem św. Dymitra Męczennika. Mimo tego w 1848 roku parochię przeniesiono do pobliskiej Tarnawki. Pod koniec tego wieku osada była już całkiem spora - w 1880 roku zamieszkiwało ją 824 mieszkańców - Łemków (poza 8 Żydami i 3 katolikami rzymskimi). Należała wtedy do dóbr hrabiny Anny Potockiej.
Przed II wojną światową Wisłoczek zajmował powierzchnie 1500 hektarów, na której znajdowało się 116 chałup, zamieszkałych przez 700 osób. Była wiec to jedna z wiekszych wsi w okolicy. Opusztoszała w 1946 roku, kiedy to wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni na Ukraine. Dopiero po 25 latach ponownie została zaludniona, kiedy to na teren Wisłoczka przybyli zielonoświątkowcy ze Śląska Cieszyńskiego.

Dzisiaj:
Dziś Wisłoczek jest wsią zamieszkałą przez około 140 osób, prawie wyłącznie przez wspomnianych wyżej zielonoświątkowców. Znajduje się tu ich kaplica, przy której odprawiane są dwa razy w tygodniu nabożeństwa. Po samej drewnianej cerkwi nie zachowało się nic. Natomiast obok cerkwiska znajdują się fragmenty murowanej budowli, prawdopodobnie dzwonnicy. Na pobliskim cmentarzu możemy odnaleść kilka przedwojennych nagrobków. Na uwagę zasługuje fakt, że w wakacje we wsi działa Studencka Baza Namiotowa PTTK prowadzona przez SKPB Rzeszów (namiary na bazę znajdziesz tutaj).