Pola namiotowe w Jaśliskach i okolicy


Pole Namiotowe w Stasianem
Leśniczówka Stasiane-Ostre
Opiekun:
Janusz Lenkiewicz
Tylawa 63
38-454 Tylawa

Studencka Baza Namiotowa PTTK w Wisłoczku
czynna: 1.VII-31.VIII
kontakt:
SKPB Rzeszów
ul. Poznańska 2a
35-084 Rzeszów
skpb@prz.rzeszow.pl