Konkurs Wiedzy o Jaśliskach


W tym miejscu znajdują się archiwalne pytania konkursowe wraz z prawidłowymi odpowiedziami. Tutaj też będziemy podawać prawidłowe odpowiedzi na zadane pytania.Pytanie pierwsze

Zdjęcie poniżej wykonano pod koniec lat sześćdziesiątych. Obiekt na nim uwidoczniony już nie istnieje. Co przedstawia to zdjęcie i gdzie się znajdowała widoczna na nim budowla?


Fot. S. Lorenc

Odpowiedź

Zdjęcie przedstawia dawną karczmę, stojącą na rynku w Jaśliskach. Znajdowała się ona w południowo-wschodnim rogu rynku, dokładnie naprzeciwko dzisiejszego schroniska. Pełniła ona bardzo istotną rolę w życiu miasteczka. Dzisiaj na jej miejscu jest puste miejsce na prywatnej działce.

Komentarz

Pytanie pierwsze okazało się stanowczo za trudne dla czytelników strony, gdyż nie przyszła ani jedna prawidłowa odpowiedź. Biorąc to pod uwagę postanowiliśmy troszkę obniżyc poziom pytań... :-)Pytanie drugie

Jak nazywa się proboszcz parafii w Jaśliskach? Jest to niestrudzony badacz historii zarówno jaśliskiej parafii jak i samych Jaślisk. Odpowiedź na to pytanie jest do znalezienia w internecie, jednak nie ma jej w naszym serwisie.

Odpowiedź

Proboszcz Jaśliski nazywa się Jan Baran. Jest to osoba związana z Jaśliskami już od ponad 30 lat. Przeprowadził na własną rękę wiele badań dotyczących historii parafii w Jaśliskach. Jego dziełem życia jest doprowadzenie do koronacji w 1997 roku obrazu Matki Boskiej Jaśliskiej przez papieża Jana Pawła II w czasie mszy w Krośnie.

Komentarz

Na pytanie drugie poprawnie odpowiedziały 4 osoby. Gratulujemy wnikliwości i witamy Was jako pierwszych uczestników naszego konkursu!!! Oto lista osób, które prawidłowo odpowiedziały na zadane pytanie (kolejność alfabetyczna):
Filip Leonarski
Ela Majdosz
Peter Powierza
Andrzej RybskiPytanie trzecie (za półtora punkta!!!)

W historii Jaślisk w miarę upływu czasu coraz większą rolę odgrywali Żydzi. Mimo różnych ograniczeń dotyczących ich osiedlania się w miasteczku, stopniowo napływali oni do Jaślisk. W okresie międzywojennym Żydzi mieli skupiony w swoich rękach prawie cały jaśliski handel oraz posiadali większość parceli przy rynku. Kres temu położyła II-ga Wojna Światowa.
Pytanie za pół punktu: Gdzie w Jaśliskach znajdował się żydowski cmentarz?
Pytanie za jeden punkt: Gdzie w Jaśliskach znajdowała się bożnica?

Odpowiedź

Cmentarz żydowski w Jaśliskach znajdował się na tzw. "okopisku", przy ostatnich zabudowaniach miasteczka, nieopodal kapliczki "Na Łamańcach", po lewej stronie drogi na Lipowiec. Natomiast bożnica znajdowała się na zachodniej pierzei rynku, w jej północnym końcu.

Komentarz

Pytanie trzecie przyniosło nam kolejnych uczestników konkursu, których serdecznie witamy. Ponadto, już pierwsza osoba wysuwa się przed peleton... :-)Pytanie czwarte

Zdjęcie poniżej przedstwia wnętrze jednej z jaśliskich kapliczek. Zwraca naszą uwagę piękna rzeźba Boga Ojca. Datowana jest ona na XVII lub XVIII wiek i stanowi wielki zabytek sztuki ludowej. Kapliczka, w której rzeźba się znajduje, jest jednak późniejsza, bo z 1891 roku, a samą rzeźbę przeniesiono do niej z kościoła. Pytanie, wnętrze której kapliczki przedstawia zdjęcie, jest oczywiście za łatwe i stanowi niejako wstęp do pytania właściwego, które brzmi:
Gdzie w kościele znajdowała się widoczna na zdjęciu rzeźba przed umieszczeniem jej w kapliczce i jak się w niej znalazła?


Odpowiedź

Rzeźba była elementem ołtarzu w zachodniej kaplicy kościoła. Ołtarz był poświęcony właśnie Bogu Ojcu. Pod koniec zeszłego wieku, staraniem księdza Karola Garbaczewskiego, w kościele pojawiły się dwa nowe ołtarze - dla każdej z kaplic. Bogdańscy przenieśli zatem rzeźbę Boga Ojca oraz dwie drewniane główki aniołów do kapliczki "Na górce". W ołtarzu kościelnym rzeźb główek aniołów było prawdopodobnie więcej, tak aby rzeźba Boga Ojca była nimi otoczona, jednak stan tylko dwóch z nich pozwalał na umieszczenie ich w kapliczce.

Komentarz

Pytanie czwarte sprawiło uczestnikom konkursu więcej kłopotów, aczkolwiek odpowiedź na nie była do wygrzebania w... internecie. Jednak trzy osoby wykazały dużą cierpliwość, pogrzebały i udzieliły prawidłowej odpowiedzi.Pytanie piąte

Poczta w Jaśliskach działała już przed wojną. W roku 1985, gdy oddano do użytku Dom Ludowy, została przeniesiona do nowej siedziby. Jednak do tego czasu nieprzerwanie mieściła się w jednym budynku, który stoi po dziś dzień w Jaśliskach. Poza pocztą w budynku tym mieściło się mieszkanie poczmistrza. Pytanie tym razem będzie proste i krótkie:
W którym budynku mieściła się poczta, zanim przeniesiono ją do nowej siedziby w Domu Ludowym?

Odpowiedź

Pytanie okazało się nieścisłe, co część konkursowiczów nam wytknęła. Oczywiście poczta mieściła się nieprzerwanie w jedym budynku, ale tylko w okresie międzywojennym i tuż po wojnie - był to budynek państwa Witwickich w północno-wschodnim rogu rynku. Tuż przed samą przeprowadzką do Domu Ludowego mieściła się w budynku pp. Warchołów (przy drodze na Daliową), a we wcześniejszym okresie m.in. w domu p. Huznerowej przy drodze Lwowskiej. Wobec tego, że wina leżała po naszej stronie, zaliczyliśm wszystkie odpowiedzi - nawet niepełne.

Komentarz

Na wstępie winniśmy przeprosiny za długi czas przestoju w kolejnych pytaniach. Spowodował to po części długi weekend, a po części nawał pracy naszego webmastera. Teraz wszystko wraca do normy.

Jednak dłuższy pobyt dobrze zrobił pytaniu, bo początkowo udzieliła odpowiedzi tylko jedna osoba, a dopiero w ostatnich dniach nastąpił wysyp odpowiedzi. Więc nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. :-)

Uwaga!!!

Zmienia się mail, na który należy wysyłać odpowiedzi. Od pytania szóstego jest to adres: mendel@pttk.pl. Za utrudnienia przepraszamy!Pytanie szóste

Po serii pytań trudnych teraz coś dla rozluźnienia. Tuż przy miejscu, gdzie w XIX wieku stała stara plebania (podobno zostały jeszcze po niej piwnice!) rośnie teraz okazałe drzewo. Jakie to jest drzewo (chodzi o gatunek)?

Odpowiedź

Wspomniane w pytaniu drzewo to modrzew.

Komentarz

Nastąpiło nieszczęście. Przed wyjazdem na miesięczną, lipcową włóczęge po górach, na skutek ogólnego przedwyjazdowego urwania głowy, nie umieściliśmy na stronie kolejnego pytania konkursowego, przez co przestój w kolejnych pytaniach wyniósł ponad dwa miesiące. Jesteśmy winni zatem uczestnikom konkursu nasze wielkie przeprosiny i obietnicę, że nie zdarzy sie to już nigdy więcej.

Uwaga!!!

Ujawniamy nagrodę! Zwycięzca naszego konkursu otrzyma m.in. "Kanon Krajoznawczy Polski". Szczegóły znajdziesz tutaj.
Pytanie siódme

Czym zajmował się jaśliski dobosz i kto był ostatnim doboszem w Jaśliskach?

Odpowiedź

Dobosz w Jaśliskach pełnił przede wszytkim funcje ogłoszeniową. Informował o ważniejszych wydarzeniach w życiu miasteczka/wsi. Ostatnim doboszem w Jaśliskach był Jan Wroński.

Komentarz

Żadna trudnośc pytania nie jest w stanie spowodować, żeby na konkurs nie przyszło choć kilka odpowiedzi. Więc teraz podwyższymy poziom... :-)