Schroniska w Jaśliskach i okolicy


Schronisko w Jaśliskach "Zaścianek"
Stanisław Lorenc
Jaśliska 115
38-485 Jaśliska
tel. (0-13) 431-02-55

Fot. A. Bronikowski

Studenckie Schronisko Turystyczne
Zyndranowa
38-454 Tylawa
tel. (0-17) 852-07-69
kontakt:
SKPB Rzeszów
ul. Poznańska 2a
35-084 Rzeszów
skpb@prz.rzeszow.pl

Chałupa Elektryków KTE "Styki"
Polany Surowiczne
38-485 Jaśliska
kontakt:
KTE "Styki"
Gmach Głowny Politechniki Warszawskiej (IVpiętro)
Pl. Politechniki 1 pok.405/3
00-661 Warszawa
tel. (0-22) 660-56-19 (czwartki 18:00-20:00)

Zdjęcie ze strony WWW chałupy

Chałupa SKPB Lublin
(latem: Studencka Baza Namiotowa PTTK)
Zawadka Rymanowska
kontakt:
Studenckie Kolo Przewodnikow Beskidzkich w Lublinie
przy Oddziale Akademickim PTTK im. W. Pola
20-045 Lublin
D.S. Ikar; ul. Czwartakow 15