Mapa Jaślisk


Naszą mapkę dobrze Ci się będzie oglądało w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej!!!
Zwróć uwagę, że Ratusz już nie jest zaznaczony jako obiekt zabytkowy. Po przebudowie zabytkowe w nim są już tylko piwnice. Mapa swoim zasięgiem obejmuje tylko historyczną część Jaślisk. Jeśli chcesz dojść do kapliczki na "Łamańcach" musisz wyjść z zasięgu mapy drogą Lipowiecką na południe, jeśli chcesz dojść na cmentarz lub do Kurchanu Szwedzkiego musisz wyjść z zasięgu mapy drogą Dalejowską. Do Krzyża Czeskiego w Posadzie Jaśliskiej dojdziesz drogą Wolańską.