Herb Jaślisk


Tak wygląda naprawdę herb miasta Jaślisk!!!
Trzy szare żarna oraz skrzyżowane kilofy symbolizują całą kamieniarską historię Jaślisk. To dzięki wydobyciu kamienia z kopalń na pobliskiej górze (która zresztą stąd wzięła swą nazwę) Jaśliska przetrwały ciężki okres w swojej historii po załamaniu się handlu winem węgierskim. Jaśliskie wyroby kamieniarskie znane były i cenione w regionalnej skali. Korona nad herbem symbolizuje, iż Jaśliska w pierwszym okresie swojej historii były miastem królewskim. Poniżej herbu wstęga z napisem "Herb Miasta Jaślisk 1366", który to napis nawiązuje do roku założenia Jaślisk przez Kazimierza Wielkiego.